streda 29. augusta 2012

návšteva buddhistického mnícha a učenca Dhammadípu

v dňoch 10-17.9. navštívi Slovensko

významný učiteľ meditácie a profesor budhistickej filozofie a psychológie Ctihodný Dhammadípa. Bude mať niekoľko prednášok a meditačný kurz. Vzhľadom na to, že podľa tibetskej medicíny je vplyv zdravej a spokojnej mysle na fyzické zdravie veľmi dôležitý, dávajú tibetskí lekári často radu venovať sa meditácii a rozvíjať duševnú rovnováhu a pozitívny postoj k veciam. V tomto prípade je najlepšie učiť sa tomuto umeniu od najkvalifikovanejších učiteľov, medzi ktorých ctihodný Dhammadípa bez pochyby patrí. viac info aj na www.dhammadipa.cz alebo dhammadipa2012blogspot.com

streda 1. augusta 2012

Návšteva známeho lámu-liečiteľa, doktora tibetskej medicíny, ktorý pravidelne chodí na západ a pôsobí Nemecku a USA, sa uskutoční koncom augusta alebo začiatkom septembra. Bližšie info bude zverejnené čoskoro. V rámci jeho návštevy budú prednášky, konzultácie a kurz. Aby sme sa dostali čo najbližšie k ľuďom, pokúsime sa dať čo najpriateľnejšie ceny. (pokiaľ sa nám podarí získať sponzora, radi by sme dali všetko - konzultácie, lieky, kurz tibetskej medicíny - zadarmo). Do budúcnosti plánujeme komplexný  štúdijný, vzdelávací program tibetskej medicíny, ktorý by záujemcom umožňoval osvojiť si poznatky a praktickú aplikáciu tibetskej medicíny. Sledujte prosím aj www.tibetska-medicina.sk alebo tibetska-medicina.blogspot.com