sobota 14. januára 2012

o Centre tibetskej medicíny

Občianske združenie Centrum tibetskej medicíny vzniklo v roku 2008 s cieľom šíriť a podporovať starodávnu tradíciu tibetskej medicíny na Slovensku a v Čechách. V rámci toho spolupracujeme s niekoľkými medzinárodnými inštitútmi a síce Men-ce-khang, Čagpori a Yuthog foundation v Indii, Tibet center v Rakúsku, a Tibetan Herbal Clinic v Dánsku, ako aj s individuálnymi doktormi.
Cieľom je postupne preložiť pôvodné texty ako sú Štyri medicínske tantry a komentáre k nim a sprístupniť poznanie tibetskej medicíny formou vzdelávacích kurzov. Pre širšie verejnosť poriadame pupulárne náučné prednášky a pre záujemcov zdravotné konzultácie.
Od roku 2008 sme usporiadali návštenzu týchto lekárov: Dr.Sonam Lhamo, Dr. Namdol Lhamo, Dr. Tamdrin, Dr. Samten, Dr. Bhuti Lobsang a Dr. Cewang Smanla, a učencov Dr. Taši z Univerzity vo Varanasi a Geše Tendzin Dhargje, riaditeľ Tibet center Rakúsko.
Radi odpovieme na akékoľvek otázky a privítame návrhy a pripomienky k našim aktivitám, prípadne záujemci o prednášky a konzultácie aj  menších mestách SR a ČR.

Kontakt: chmelikoliver@gmail.com, tel. 0918618667


utorok 10. januára 2012

Dr Cewang verejná prednáška v BA


Prednáška Dr. Cewanga Smanla na tému:
 
O tibetskej medicíne, prúdení a činnosti životnej energie v tele 
 
Miesto: Literárna čajovňa a kaviareň, Grosslingova 49, BA, www.literarnacajovna.sk
   čas: Nedeľa 15.1.2012 o 1930 
 
Vplyvmi modernej doby ako je stres, rozptýlenosť a vnútorná nerovnováha životná sila neprúdi v kanáloch (nádí) tak, ako by mala, ktoré sú týmito faktormi zablokované, a podobne aj energetické centrá (čakry) a základné životné esencie (thigle). 

Tibetská tantrická náuka i medicína  doporučujú cvičiť jógu (trulkhor), dychové cvičenia (pránajáma), mať správne jednanie a udržiavať myseľ uvoľnenú, bdelú a v prítomnosti bez príliš silných emócii nádeje a strachu, pripútanosti a odporu.

  V tibetskom buddhizme a tibetskej medicíne existuje päť druhov životnej energie: život udržujúca (prána), stúpajúca (udána), všetko-  prestupujúca (vjána), oheň sprevádzajúca (samána) a zostupná-čistiaca (apána), ktoré riadia všetky hlavné telesné funkcie tela i duševné pochody mysle.  Rovnováha týchto energií pomáha udržiavať zdravie, dlhý a priaznivý život kým nerovnováha prináša choroby a priťahuje problémy. 
 
O týchto ale aj ďalších veciach a o vzťahoch zdravého a  nezdravého fungovania, tela, mysle a životnej energie bude prednáška Dr.Cewanga.  
 

Dobrovolné vstupné. 

Kontakt: Oliver Chmelík, 0918618667, chmelikoliver@gmail.com 

streda 4. januára 2012

Otázky a odpovede tibetského doktora 2

Otázka: Môžete pohovoriť o vzťahu medzi mysľou a chorobou?

Odpoveď: Myseľ a choroby sú vzájomne prepojené. Choroby vznikajú z určitých príčin a prejavujú sa za určitých podmienok. Tri telesné energie alebo - vietor, žlč a hlien-, sú základné prvky, ktoré regulujú všetky normálne telesné funkcie a udržiavajú krehkú rovnováhu, ktorú považujeme za "zdravie". Podľa teórie troch energií je príčina väčšiny chorôb v mysli, pretože telo je riadené mysľou.  Mentálne a emocionálne pochody ovplyvňujú zdravotný stav, predovšetkým emćoie zvané "tri jedy  mysle" - túžba, hnev a nevedomosť - narušujú túto krehkú rovnováhu. Dôsledky sú: túžba / pripútanosť vedie k zvýšeniu vetra (lung), hnev / nenávisť vedie k zvýšeniu žlči (tripa), nevedomosť / nevidenie pravej povahy skutočnosti, vedie k zvýšeniu hlienu (peken).
Naopak pozitívne stavy mysle pomáhajú urdžiavať rovnováhu a dobré telesné zdravie. Aj keď sa objaví choroba, vylieči sa vďaka pozitívnemu nasmerovaniu mysle rýchlejšie.

Otázka: Takže texty tibetskej medicíny hovoria, že zdroj všetkých ochorení je nevedomosť. Čo to znamená
?

Odpoveď: Je pravda, že zdroj všetkých chorôb a utrpenia je nevedomosť. Nevedomosť je vnímanie reality a javov tak, akoby boli skutočne, nezávisle a samy o sebe existujúce. Je to nepoznanie pravdy a hlbokého významu podstaty vecí takých, aké naozaj sú. Preto sa rodíme v šiestich ríšach cyklické existencie. Dokonca aj keby sme mali umrieť zajtra, budeme aj naďalej plánovať toľko vecí v bežnom živote. Dokým nie sme osvietení, naša myseľ je neustále ovplyvňovaná tromi jedmi, ktoré prestupujú obvyklé činnosti ľudí. To je spôsobené nevedomosťou, ktorá vytvára naše utrpenie.
 

Otázka: V nedávnej dobe začali niektorí tibetskí lekári chodiť na akési turné, z mesta do mesta, z miesta na miesto. Všade ostanú len jeden deň alebo týždeň. V každom meste prijíma doktor niekoľko pacientov. Ale väčšinou nie je dostatok času na ďaľšie návštevy. To znamená, že lekár sa moc nemôže v budúcnosti starať o svojich nových pacientov. Čo si myslíte o tejto praxi?
 

Odpoveď: Hovorí sa, že niečo je lepšie ako nič. To znamená, že tí, ktorí nemajú možnosť alebo príležitosť  kontinuálnej a dlhodobej liečby, majú šancu prijať aspoň určitý úžitok z tibetskej medicíny.
Okrem toho, tibetské lekárske ošetrenie je pomalý proces a trvá určitý čas, najmä v prípade chronických ochorení. Často však hosťujúci lekár nie je schopný pokračovať vo svojej praxi na jednom mieste po mnoho mesiacov, z dôvodu obmedzení ako sú víza.
Preto by bolo oveľa jednoduchšie, keby Medzinárodná zdravotná organizácia a EU rozpoznali tibetskú medicínu oficiálne ako alternatívny liečebný systém ako je to v Číne, Indii  a ďaľších krajinách. Zriadenie stáleho centra tibetskej medicíny v rôznych mestách by pomohlo sprístupniť tento unikátny prastarý prírodný systém liečenia. Pacient však má možnosť ostať s lekárom v kontakte cez email alebo telefonicky. 


Otázka:
Môžete dať nejaké návrhy, ako môže človek dbať o svoje zdravie?


Odpoveď:
Je dôležité vedieť, že v tibetskej medicíne je liečba založená na troch veciach: vhodná strava, vhodné správanie a lieky. Inými slovami, stravovacie návyky a správanie spojené s každodenným životom. Keď je v nerovnováha v strave a jednaní, môže to viesť k ochoreniu a následne sa budeme musieť obrátiť na lieky a medikáciu.  Nerovnováhu telesných energií môžeme spočiatku zharmonizovať aj bez liekov, konzumáciou vyváženej stravy, pravidelným cvičením a vhodným správaním, ktoré sú základom dobrého zdravia a prevenciou voči chorobám.
 

Dr. Cewang na Slovensku a v Čechách

Vážení priatelia, renomovaný doktor tibetskej medicíny z Ladaku Dr. Cewang, navštívi Slovenskú a Českú republiku v januári 2012 a bude mať zdravotné konzultácie, verejné prednášky a kurzy:

a. zdravotná konzultácia: počas 45 minút urobí doktor diagnostiku zdravotného stavu 4 spôsobmi diagnostiky (močová - treba doniesť ranný moč, pulzná, meraním pulzu, skúmaním jazyka a kladením otázok ohladom zdravotného stavu)

b. verejná prednáška: úvod a hlavné princípy tibetskej medicíny Zvolen 17.1., Trenčín 18.1., Olomouc 19.1.

c. víkendový kurz: Liečenie ohňom v tibetskej medicíne, prax moxabúcie, v Žiline 20.-22.1., centrum Osobného rozvoja Modrý vrch - www.modryvrch.sk

Program Dr. Cewang

16.1. Bratislava, zdravotné konzultácie 8-20 h., Dunajská 40, tel. 0918618667
17.1. Zvolen, Čajovňa na Zámku, tel. 0905265386
18.1. Trenčín, penzión Peter, Súvoz 1, prednáška Bio shop Malý princ, tel. 0915229953
19.1. Olomouc - Té&Café Kratochvíle  na ul. Sokolská 36 v Olomouci 19.ledna od 8hod do 13hod a od 15hod do 17hod tel: ing.Jozef Auxt, mob.602 548 259, email: solofreea@gmail.com 
20.-22.1. konzultácie a Víkenodvý kurz tibetská medicína a moxa, Žilina, www.modryvrch.sk